Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Finansal Kiralama (Leasing)‘i ele alıyoruz. Finansal Kiralama, Leasing, ( الإجارة…

Finansal Alım Satım Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Finansal Alım Satım‘ı ele alıyoruz. Finansal Alım Satım, Murâbaha, Cost…

Enflasyon Farkı Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Enflasyon Farkı’nı ele alıyoruz. Enflasyon Farkı, Inflation Difference ( فروق…

Trampa (Barter) Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Trampa‘yı ele alıyoruz. Trampa, Mukâyaza, Barter, ( المقايضةel-Mukâyaza) Nedir? Mal…

Swap Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Swap‘ni ele alıyoruz. Swap, ( السوابes-Sivâb), ( المبادلةel-Mübâdele) Nedir? Swap,…

Sendikasyon Kredisi Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Sendikasyon Kredisi‘ni ele alıyoruz. Sendikasyon Kredisi, Syndicated Financing, ( التمويل…

Ribevi Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Ribevi‘yi ele alıyoruz. Ribevî, ( الربويer-Ribevî) Nedir? Faizli işleme konu…

Mevduat Bankası Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Mevduat Bankası’nı ele alıyoruz. Mevduat Bankası, Deposit Bank, ( البنك…

Konşimento Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Konşimento’yu ele alıyoruz. Konşimento, Bill of Lading, ( بوليصة الشحنBulisatü’ş-Şahn) Nedir?…

Muhayyerlik Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Muhayyerlik’nı ele alıyoruz. Muhayyerlik, Option, ( الخيارel-Hiyâr) Nedir? Alım satım…

Kredi Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Kredi’yi ele alıyoruz. Kredi, Credit, ( الإئتمانel-İ’timân) Nedir? Mevduat Bankalarının nakdi…

Özel Finans Kurumu (Katılım Bankası) Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Özel Finans Kurumu (Katılım Bankası)‘nı ele alıyoruz. Katılım Bankası, Participation…

Mütekavvim Mal Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Mütekavvim Mal‘ı ele alıyoruz. Mütekavvim Mal, ( المال المتقومel-Mâlü’l-Mütekavvim) Nedir?…

Finansman Kart (Murabaha Kart) Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Finansman Kart (Murabaha Kart)‘ı ele alıyoruz. Finansman Kart, Financing Card,…

Kabz Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Kabz‘ı ele alıyoruz. Teslim, Kabz, ( القبضel-Kabz) Nedir? Bir akitte…