Mesafeli sigorta sözleşmelerine düzenleme

Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka veya kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlarda 3D Secure uygulamasını kullanacak.

Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka veya kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlarda 3D Secure (internet ortamında banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemlerde ek güvenlik tedbirlerini getiren, kartlı sistem kuruluşları tarafından onaylı protokol) uygulamasını kullanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“i, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklikle, sigortacılık faaliyeti ve bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti, tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmelerinin yanında asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabilecekleri sigortalara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Mesafeli akdedilen sözleşmelerde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen poliçe verme yükümlülüğü devam edecek. Kanuna uygun olmak kaydıyla kalıcı veri saklayıcısı (kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak yapı ve benzeri her türlü araç veya ortam) aracılığıyla poliçe verilebilecek.

Mesafeli sigorta sözleşmesi akdedecek olanlar, banka veya kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlarda 3D Secure uygulamasını kullanacak. Tarafların karşı karşıya gelerek kurduğu sözleşmelerde banka kartı veya kredi kartının ilk 6 ve son 4 rakamı ile sanal pos üzerinden güvenli ödeme yapılabilecek.

Mal ve hizmet satışıyla bağlantılı sigortalar

Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmeler, satılan mal veya sağlanan hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi, sağlanan sigorta teminatının basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, sağlanan teminatın sorumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması, sigortaya ilişkin yıllık primin, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) her yıl sonunda bir önceki yılın aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak artırılmak üzere 3 bin lirayı geçmemesi, yenilemeler dahil sigorta süresinin 5 yılı geçmemesi gibi şartlarla sigorta hizmeti sunabilecek.

Sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkan veren kiosk, web sayfası, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazlarıyla sigorta satışı mümkün olacak.

Zorunlu sigortalarla ilgili olarak uzaktan satış cihazları üzerinden satış yapılmasında, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile ilgili kiosk uygulaması konusunda Tarım Sigortaları Havuzu yetkili kılınacak.

Mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruhsatlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı belirtilmeden bağlantı (link) verilemeyecek.