Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı Süresi Uzatıldı

Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı 48 Aya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı.

24 Nisan 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile kentsel dönüşüm uygulama yönetmeliğinde bir dizi değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler ile riskli alan ve rezerv alan ilan edilen bölgelerde kira yardımının 36 aydan 48 aya çıkarıldığı belirtilmekte. Aylık olarak yapılması belirlenen kira yardımı ise Bakanlıkça belirlenecek.

Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

Yapılan bu değişiklik yalnızca riskli alanlardaki kira yardımının süresini değiştirmekte olup parsel bazında riskli yapılarda ise kira yardımı süresinde bir değişiklik olmamıştır. Parsel bazında riskli olarak tespit edilen yapılarda kira yardımı 18 ay olarak devam etmekte.

Ayrıca yapılan yönetmelik değişikliği ile parsel bazında riskli yapı tespitlerini ilgilendiren bir ekleme yapıldı. Yapılan ekleme ise şöyle: “Ancak, tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmaz.”

Yapılan bu ekleme ile kendi binasını inşa etmek isteyenlerin ilgili Belediyelerine %10 teminat vermesi şartı ortadan kalkmış oldu. %10’luk teminat şartı ticari amaçla 6306 sayılı Kanun’dan faydalanmak isteyenler için hala devam etmekte.