Sosyal Finans Zirvesi Yarın Gerçekleşiyor

Türkiye’nin ilk Sosyal Finans Zirvesi 10 Mart (Yarın) 10 Mart’ta The Ritz-Carlton İstanbul’da Birevim’in katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Sosyal Finans Zirvesi; sektörün bir mevzuata sahip olmasına, daha kurumsal ve şeffaf icra edilmesine sözcülük yapmayı hedefliyor. Ve Birlikte Tasarruf Finansmanı anlayışını; insan merkezli finans kaynağı, borçlanarak değil kendi varlıklarımızla yatırım, davranışsal finans, üretim, girişimcilik, kalkınma, teknoloji, inovasyon kavramlarıyla buluşturup, bütünün hayrına tasarruf seferberliği başlatmayı amaçlıyor.

Sosyal Finans Zirvesi ile Türkiye’nin tasarrufları güçleniyor.

Sosyal Finans, mevcut finansal kaynaklara neredeyse hiç erişemeyen alt ve orta gelir gruplarının ve ilgili kaynaklara erişebilse dahi maliyetine katlanmak istemeyen orta ve üst gelir gruplarının, borçlanarak değil, birlikte tasarruf finansı yöntemiyle; ev, araç vb. ihtiyaçlarının, daha düşük bir maliyetle karşılanması amacıyla hayata geçirilen insan merkezli finans yaklaşımıyla icra edilen finans faaliyetleridir.

Sosyal Finans Zirvesi’nin Hedefi

Sosyal Finans Zirvesi’nin temel hedefi; bireysel, toplumsal ve ulusal kalkınma odaklı, “İnsan Merkezli Finans Uygulamaları” içerikli, Türkiye’nin ve dünyanın ilk ulusal ve uluslararası “Tasarruf Finansı” organizasyonunu gerçekleştirmektir.

Zirvede, Türkiye’nin kalkınma politikalarının, “Tasarruf” odağı üzerinden irdelenerek, oluşacak önemli çıkarımların karar vericilere ve tüm kamuoyuna ulaştırılması amaçlanmaktadır.

Sosyal Finans Zirvesi İçeriği ve Akışı

“Birlikte Tasarruf Finansı” yönteminin; birlik, dirlik, ulusal ekonomik dinamizm döngüsü oluşturma amaçlı girişimlerin, gelişimlerin sağlayıcısı ya da tamamlayıcısı olarak konumlandırılan Sosyal Finans  Zirvesi’nde; “öz varlıklarla yatırım”, “girişimcilik”, “inovasyon”, “teknoloji” ilintili perspektiflerin konuşulduğu oturumlar gerçekleştirilir.

Tasarruf bağlamı ile doğrudan ve dolaylı ilgili alanlardan ve sektörlerden, dev şirketlerin CEO ve yöneticileri ile siyaset dünyasından önemli isimler konuşmacı olarak ağırlanır.

Alt gelir grubu ailelerin ev sahibi olmasından nitelikli bir girişime ortaklığına kadar farklı vakalar, hikâyeler, süreçler ve sonuçlar üzerine durulur. Ekonominin görünmeyen kahramanlarının sabır, emek ve onur dolu yaşam hikâyeleri irdelenir. Sosyal Finans yaklaşımı ve Birlikte Tasarruf Finansı bilincinin, Türkiye’yi şekillendirecek sosyal, kültürel, ekonomik unsurları ele alınarak sıra dışı başarılar ödüllendirilir.

Sosyal Finans ve Tasarruf

Türkiye’de insan odaklı sosyal finansın gündeme gelmesinden önce geleneksel finansman yöntemleri kitleleri kapsamakta yetersiz kalıyordu, nüfusun büyük kısmı finansman erişiminden yoksundu.

Son dönemlerde insanı merkeze alan bir finans modeli ihtiyacının ülkemizde kabul görmeye başlaması ile “sosyal finans” söylemi gündeme geldi. İşte bu faiz odaklı finansın dışında, insanı merkeze alan sosyal finans kapsamında geliştirilen iş modelinin adı “Tasarruf Finansı” modelidir.

Sosyal Finans Zirvesi’nde biz, bu modelin nasıl işlediğini; ülkelerin, toplumların kalkınmasında nasıl rol oynadığını ve oynayabileceğini, modelin toplumsal kalkınmayı teşvik edici rolünü masaya yatırıyoruz.

Tasarruf Finans Platformu

Tasarruf Finans Platformu, “Sosyal Finans” olarak tanımladığı kişisel tasarrufların kitlesel bir fon olarak yönetilmesi, ülke ekonomisine kazandırılması ya da daha basit bir ifadeyle, kolektif/tasarruf finansı yöntemi ile insanların ev, araç, ihtiyaçlarını daha düşük bir maliyetle karşılamasını sağlamak üzere kurulan organizasyonların kurumsallaşmasını, meşruiyetini, şeffaflığını desteklemek, sektöre regülasyon getirmek, sektörün sürdürülebilir büyümesine ivme kazandırmak için başlatılan, hukuk ve ekonomi bağlamında kurulan, kâr amacı gütmeyen bir girişimdir.

TFP, ekonomide yapısal ve sürdürülebilir dönüşümün, tasarruf tutum, davranış ve kararlarına dair süreçlerin veriye dayalı olması, kolektif bilinç ve nitelikli paydaşlıklar esasıyla gerçekleşmesi, her ailenin en asgari düzeyde bir konut sahibi olmasını sağlayacak tasarruf finans modeliyle mümkün olduğunu ve bunun doğru uygulamalarla ekonomiye kazandıracağı ivmenin sürdürülebilir bir milli kalkınmaya dönüşeceğini savunur.

Sosyal Finans Zirvesi’nin Akışı ise şöyle;

09:00 Kayıt ve İkram
10:00 Açılış Konuşması
 • Murat Çiftçi – Birevim Yönetim Kurulu Başkanı, Tasarruf Finans Platformu Lideri
 • İsmail Gülle – TİM Başkanı
 • Dr. Nureddin Nebati – T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
10:40 CEO Oturumu
 • Cemal Kişmir – BNP Paribas Cardif Sigorta Türkiye CEO
 • Erol Öztürkoğlu – Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. CEO, Emeklilik Gözetim Merkezi Başkan Vekili
 • Ozan Bayülgen – Bain & Company İstanbul Ortağı, FODER Üyesi
 • Rıza Erkanlı – Erkanlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı
11:20 Konut 2020
 • Altan Elmas – KONUTDER Başkanı
 • Prof. Dr. Gürsel Öngören – GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Moderatör: Kürşat Köz – Birtep Genel Müdürü
11:50 “Ben Kimim?” Karar Verme Üzerine…
 • Ü. Barış Urhan – Hayatın İçindeki İktisat Kitabı Editörü
12:10 Finansal Okur Yazarlık ve Tasarruf Oturumu
 • Canan Akmanoğlu Bayrak – Psikolojik Danışman ve manibux’ın Kurucusu
 • Dr. İlknur Üner – FODER Yönetim Kurulu Üyesi
12:00 Kahve Arası
12:30 Konutta Sürdürülebilir Finansman
 • Christian König – Almanya Tasarruf Sandıkları Birliği Başkanı
12:50 Osmanlı’dan Günümüze Tasarruf Kültürü ve Anlayışı
 • Prof. Dr. İlber Ortaylı
 • Moderatör: Levent Erden
13:10 Ekonomik Konut Finansmanı
 • Mark Weinrich – Uluslararası Konut Finansmanı Birliği Genel Sekreteri
13:30 Kapanış