Mesken Finans 50 Milyon Sermaye ile Kuruldu

Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Üsküdar’da 50 milyon TL sermaye bedeli ile Duran Ateş, Enes Malik Ay, Muhammed Musab Tok, Ömer Burkay ve Serdar Turhan tarafından kuruldu.

Şirket adresi olarak İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına ; Bulgurlu Mah. Bulgurlu Cad. No: 41/1 ÜSKÜDAR

Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak acente, bayilik ve mümessilliğini almak ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak .

2- Gerektiğinde distribütörlük almak yurt içinde ve yurt dışında faaliyeti ile ilgili fuarlara iştirak etmek mümessillik vermek

3- Şirket her türlü taşınır taşınmaz mal iktisap edebilir satabilir kiraya verebilir. Şirket sahibi bulunduğu taşınmazlar üzerinde gerek kendinin gerekse 3. Kişilerin borçları için gerçek ve tüzel kişiler lehine rehin ve ipotek tesisi edebilir. Bu ipotekleri fek edebilir.

4- Her türlü inşaat taahhüt işleri: konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.

5- Yurtiçinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, oteller ve devre mülkler inşa etmek, işletmek, satmak ve kiraya vermek.

6- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkete katılırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek,

7- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek,

8- Her türlü dekorasyon işleri, çatı ve bina dış cephe giydirme işleri, tamirat boya işleri yapımı,

9- Her türlü hafriyat işleri yapmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak. Resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araçlar alır kiralar ihale verdiği işletmelere araç satar veya kiraya verir. Her türlü telekomünikasyon ürünleri GSM cep telefonu ve diğer elektronik eşyaların alım satımı ithalat ve ihracatını yapar.

10- Her cins hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak; büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştirmek beslemek, pazarlamak, yurt içinden ve yurt dışından satın almak, yurt içinde ve yurt dışına pazarlamak damızlık hayvan yetiştirmek, kesilmiş hayvansal ürün, et ve et mamulleri, süt ve süt mamulleri üretmek imal etmek, işlemek, paketlemek, pazarlamak,

11- Büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimhanesi kurmak ve gerekli tüm tesisleri yapmak, işletmek, kiralamak(kendine ait olan hayvancılık, süt ve et mamulü üretim tesislerini, paketleme, depolama ve işleme tesislerini kiraya vermek ve başkasından kiralamak)yetiştirdiği ve beslediği hayvanları bir bölgeden bir bölgeye kendi araçları ile nakletmek, pazara hayvan ve hayvansal ürün nakletmek, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından satın aldığı havyaları ve hayvansal ürünler kendine ait araçlarla kendi işletmesine nakletmek.

12- Her çeşit tarımsal (bitkisel) ürün(meyve, sebze, hububat, yem bitkisi, süs bitkisi, endüstri bitkisi, orman ve orman ürünü)yetiştirmek, depolamak, işlemek, paketlemek, pazarlamak ve bir bölgeden başka bir bölgeye nakletmek, ithal etmek ve ihraç etmek.

13- Her çeşit tarımsal (bitkisel) ürün yetiştirmek için üretim tesisi(ahu-, ağıl, meyve bahçesi, sera, ürün ve hammadde paketleme ünitesi ve ürün depolama ve soğuk hava ünitesi) kurmak, başkasından kiralamak ve kendi tesislerini başka işletmeye kiraya vermek.

14- Yurt içinde ve Yurt dışında Arıcılık ve Balıkçılık faaliyetlerinde bulunarak, gerekli tesisleri kurmak, bu faaliyet alanlarında yer alan her çeşit yan ürünü yetiştirmek, satın almak ve pazarlamak

15-Fuar standları, pano, basılı malzeme, tabela, afiş, pankart, katalog, hediyelik eşya ve promosyon ürünleri tasarımı, üretimi yapmak veya bunları fason olarak yaptırmak, nihayetinde kiralamak veya satmak, ithalat ve ihracatını yapmak.

16-Ulusal ve uluslararası düzeyde, her sektörden kurum, kuruluş ve firmalara yönelik her türlü pazarlama ve reklam kampanyaları ile pazar araştırması ve sponsorluk faaliyetlerini tasarlamak, geliştirmek, uygulamak,

17-Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri alanlarında organizasyonlar düzenlemek, programlar sunmak.

Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar:

Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu …ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.