Katılım Bankalarına Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nden çağrı

Koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak için Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) de devreye girdi.

Kredi kanallarının açık tutulmasını, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde müşterilerin kredi taleplerinin karşılanması, yapılandırmaların hızla sonuçlandırılması ve ödemelerde esneklik sağlanmasını tavsiye eden TKBB, sektörün gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülke menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edeceğini de vurguladı. TKBB’den yapılan açıklamada koronavirüs etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla yönetim kurulunun, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki kararlar aldığı ifade edildi.

TKBB’NİN AÇIKLADIĞI 5 KARAR

• Finansal hizmetlerin aksamadan sürmesi için tüm dağıtım kanallarımızdan kesintisiz hizmet sağlanması,

• Fon kullandırım taleplerinin banka kaynakları ve diğer şartlar çerçevesinde hızlı bir şekilde sonuçlandırılması,

• Bireysel ve kurumsal fon kullandırım taleplerinde vade, kâr oranı ve teminatları konusunda esnek bir yaklaşım sergilenmesi,

• Ödeme güçlüğü çeken müşterilerimizden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı vb. taleplerinin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir şekilde yerine getirilmesi,

• Çek/senetlerin ödenememesi, geri ödemelerin zamanında yapılamaması gibi gelecekte oluşabilecek sorunların değerlendirilmesinde mücbir sebep halinin dikkate alınması, tavsiye edilmiştir.