Güvence Tasarruf 4 Milyon Sermaye İle Kuruldu

Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketi Ataşehir’de 4 milyon TL sermaye bedeli ile Mehmet Şirin Uyanık tarafından kuruldu.

Şirket adresi olarak İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına; Küçükbakkalköy Mah.Merpenköy Yolu Cd.Mavi Plaza Apt.No:8/3 Ataşehir olarak bildirildi.

Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ve Ticaret Anonim Şirketinin amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, gerek ihtiyaç gerek tasarruf sahiplerine her türlü emlak ve her türlü gayrimenkul sahibi yapabilmek için edindirme organizasyonları yapmak suretiyle nihai tüketicilere hizmet vermek.

2- Bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.

3- Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek.

4- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek devir ve ferağ etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.

5- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir ve onların hisselerini ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla almak ve satmak.

6- Şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilliğini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. Her türlü nakil vasıtası edindirme organizasyonu yapmak suretiyle nihai tüketicilere hizmet vermek.

7- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü fuar düzenlemek fuarlara iştirak etmek ve faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla yayıncılık reklamcılık ve organizasyon işleri yapmak. Konusu ile ilgili olmak kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

8- İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak.

9- Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak.

10- Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

11- Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek,

12- Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini, onarım değişim ve restorasyon işlerini yapmak, yaptırmak

13- İlgili mercilerden izin almak kaydıyla Türkiyeye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlama,

14- Her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını haberleşme hizmetlerini sağlamak için gereli olabilecek her türlü donanımın dağıtımı, kiralanması ve başka suretle teminini sağlamak,

15- Yukarıda sayılanlarda dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik , pazarlama, işletme türlerini sözleşmeler ile temini konuları ile iştigal etmek,

16-Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik, mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek ,için aşağıdaki konular dahilinde çalışacaktır: -Şirket konusu ile ilgili hammadde , yarı mamul ve mamul maddeleri , makine , komple tesis , kalıp yedek parça ve aksamının ithal ,ihraç , imal , dahili ticaret ve pazarlama işlerini gerçekleştirmek -Konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapabilmek ve mevzuata uygun olarak acentelik ,mümessillik , komisyonculuk … ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız
error: UYARI !!! faizsizkatilimhaber.com’un yazılı izni olmadıkça hiçbir kimse, yayıncı ve kuruluş, herhangi bir eserin tamamını veya bir kısmını yayınlayamaz, çoğaltamaz, alıntı yapamaz.