Faizsiz Finans Birliği’nden Firmalara Tavsiye Kararı

Koronavirüsün olumsuz etkilerini azaltmak için Faizsiz Finans Birliği’de devreye girdi.

Faizsiz Finans Birliği’nden yapılan açıklamada şu şekilde;

Kamuoyunun Dikkatine

Faizsiz Finans Birliği‘nin almış olduğu tavsiye kararları aşağıda linkte belirtilen şekli ile Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sektöründeki firmaların tamamına hiçbir ayrım gözetmeksizin 21 Mart Cumartesi günü gönderilmiştir. Yaşanan son gelişmeler neticesinde bazı kararlarının yinelenmesi, değiştirilmesi ve eklenmesi gerekliliği doğmuştur. Bu vesile ile, almış olduğumuz ekte belirtilen tavsiye kararlarına ek olarak;

  • Çalışan sağlığı ve halk sağlığı açısından müşteri ile temas edilen ortamlardaki çalışma saatlerinin minimum düzeyde tutulması,
  • 65 yaş ve üzeri tüm müşterilerin sözleşmeleri, müşteri evrakları vb. kargo/kurye ile ücretsiz olarak gönderilmesi ve işlemlerinin yapılması,

gönderilen tavsiye kararlarına ek olarak Faizsiz Finans Birliği olarak sektör firmalarına tavsiye edilmiştir.

Bu gönderilen ve yukarıda belirtilen tavsiye kararı ile sektör firmaları tarafından alınacak kararların tüm sektörün yardımlaşma ve dayanışma kültürünün gelişerek birleştirici olması, sektör çalışanlarının ve müşterilerimizin, halk sağlığının korunması amacıyla dikkate alınmasını sektör firmalarından rica eder, saygılar sunarız.

Faizsiz Finans Birliği

Dipnot olarak; “Alınan tavsiye kararlarının firmalar tarafından uygulanması noktasında herhangi bir zorunluluğu ve bağlayıcı niteliği bulunmamaktadır. Alınan bu tavsiye kararları tamamıyla iyi niyet mektubundan ibarettir.” denildi.

21 Mart Cumartesi günü Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sektörü firmalarına gönderilen tavsiye kararları ise şu şekilde;