Birlikbirikim İstanbul’da Kuruldu

Agrigento Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Gaziosmanpaşa’da 100 bin TL sermaye bedeli ile Umm Şalāl Muḩammad Cüneyt Şükür tarafından kuruldu.

Şirket adresi olarak İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına; Pazariçi Mah.Ordu Cd.Hüdaverdi İnş Sit.No:352/13 Gaziosmanpaşa olarak verdi.

http://residentholdings.com/2020/04/06/how-robbie-antonio-is-building-the-home-of-the-future/ Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi Ve Ticaret A.Ş. nin amaç ve konusu olarak şunları belirledi.

1-Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite, organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve onarım hizmetleri ile belli hizmetleri vermek.

2-Şirketim amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unsurlarının know- how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunmak.

3-Mevzuat ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyoncular, acentelikler ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi ve tesis edilebilmesini ifa etmek.

4-İşgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek.

5-Telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon, sosyo politik araştırmalar, kamuoyu araştırmalar, piyasa araştırmalar ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, bu işler için gerekli her türlü yazılım ve donanım alım satımını yapmak ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kurmak.

6-Şirket ahşap, yan ahşap ve betonarme toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir.

7-Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj işleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak.

8-Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek.

9-Yurt içi ve yurt dışında her türlü stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek.

10-Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj işlerinin yapımı ve petrol boru, diğer boru hatları, yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj işlerini yapmak, yaptırmak.

11-İlgili mercilerden izin almak kaydıyla Türkiyeye umumi hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlama.

12-Her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları, nakil vasıtaları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın dağıtımı, kiralanması ve başka suretle teminini sağlamak.

13-Yukarıda sayılanlarda dahil olmak üzere, program sorumluluklarının yürütülmesini teminen teknik, pazarlama, işletme türlerini sözleşmeler ile temini konuları ile iştigal etmek.

14-Haberleşme, kitle haberleşmesi, her türlü iletişim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, bu organizasyonları düzenlemek, bu konularda müşavirlik mümessillik ve işletim hizmetleri yapmak.

15-Sanayide ileri gitmiş ülkelerden teknik bilgi transferi sağlamak, pazarlamak, teknik bilgi alışverişi yapmak

16-Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü proje, fizibilite, organizasyon, müşavirlik, kontrollük, mühendislik, bakım ve onarım hizmetleri ile belli hizmetleri vermek.

17-Şirketim amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unsurlarının know- how ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunmak.

18-Mevzuat ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyoncular, acentelikler ve bayilikler verilebilmesi, alınabilmesi ve tesis edilebilmesini ifa etmek.

19-İşgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılmasını gerçekleştirmek.

20-Telefon ve bilgisayar ortamında her türlü tanıtım, reklam, promosyon, sosyo politik araştırmalar, kamuoyu araştırmalar, piyasa araştırmalar ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, bu işler için gerekli her türlü yazılım ve donanım alım satımını yapmak ve bu amaçla yurt içi ve yurt dışı bağlantıları kurmak.

21-Telsiz Kanunu ve Yönetmeliği esaslarına göre belirlenecek standartlara uygun olarak her türlü telsiz, telefon, çağrı cihazlar t ile bunların bilumum aksam ve parçalarını ithal etmek, pazarlamak ve ihraç etmek.

22-Konu ile ilgili cihazlar için gerekli ruhsatı ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki esaslara göre tedarik etmek.

23-Yukarıdaki yazlılı haberleşme sistemleri konusunda mobil (araç) telefon cihaz ve sistemleri, özel telefon cihazları, faks cihazları, telefon üniteleri ve kablosuz telefonlar her nevi çağrı sistemleri kurmaL işletmek, ithalat ve ihracat dahili ticaret yapmaL mümessillik, bayilik yapmak, komisyon almak ve vermek.

24-Şirket ulusal ve uluslararası telefon hizmetleri ve başka diğer katma değerli hizmetler sağlayan uluslar ve uluslar arası hizmet üretimi yapan firmaların acenteliğini, distribütörlüğünü, yetkili satıcılığı yapmak, resmi ve özel sektörle ilgili her türlü ihalelere girmek, ulusal ve uluslararası firmalar ile işbirliği yapmak, …ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız
error: UYARI !!! faizsizkatilimhaber.com’un yazılı izni olmadıkça hiçbir kimse, yayıncı ve kuruluş, herhangi bir eserin tamamını veya bir kısmını yayınlayamaz, çoğaltamaz, alıntı yapamaz.