Yatırım Sertifikası (Kira Sertifikası) Sukuk Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Yatırım Sertifikası (Kira Sertifikası) Sukuk‘u ele alıyoruz.

Yatırım Sertifikası, Kira Sertifikası, Sukuk, Sharia Compliant Bonds, الصكوك (es-Sukuk) Nedir?

İslâm hukukuna uygun bir ticâri işleme katılma imkanı sunan ve bu ticâri işlemden kaynaklanan gelirde pay sahibi olmayı sağlayan sertifikalardır.

Örneğin, Katılım Bankacılığında kiraya verilmek üzere satın alınacak bir binanın hisseleştirilerek sertifikalarla piyasada satılması durumunda, bu sertifikalardan alanlar ellerindeki sertifikaların temsil ettiği oranda varlıkta hissedar olurlar. Dolayısıyla payları oranında kira gelirinde de hak sahibidirler. Bu sertifikalar temsil ettikleri varlığa bağlı olarak ikinci elde alınıp satılabilme imkanına da sahiptirler.

Diğer bir deyişle; İcare sukukunun Türkçe’sidir. Yani kira akdine (aslında istiğlal satışına) dayanan sukuk demektir. Şöyle ki bir varlığa sahip taraf, bu varlığı menkul kıymetleştirir ve üçüncü taraflara devreder. Ardından söz konusu varlık yeniden sukuk alıcılarından kiralanır. Belli bir vade sonunda sukuk bedelleri ödenerek varlık yeniden satın alınır.