Trampa (Barter) Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Trampa‘yı ele alıyoruz.

Trampa, Mukâyaza, Barter, ( المقايضةel-Mukâyaza) Nedir?

Mal takası, malları karşılıklı değiştirmek ve barter demektir. Borçlar Kanunu’nda şöyle tanımlanır: “Mal değişim sözleşmesi taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşme türüdür.” Trampada malın karşılığı para değil başka bir maldır. Ticaretin en eski şekillerinden biri olan trampa üzerine bugün işleyen barter sistemi kurulmuştur. Bu sisteme dahil bir şirket, barter pazarından aldığı ürünlerin bedelini ürettiği malları barter sistemine sunarak öder.