Sendikasyon Kredisi Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Sendikasyon Kredisi‘ni ele alıyoruz.

Sendikasyon Kredisi, Syndicated Financing, ( التمويل الجماعيet-Temvîl elCimâî) Nedir?

Birden fazla bankanın finansman isteğinde bulunan kuruluşun talebini gerçekleştirmek için birleştiği finansman işlemine sendikasyon kredisi denilir. Sendikasyon işlemi faizsiz finans alanında murâbaha ve vekâlet sendikasyonu şeklinde gerçekleştirilir. Örnek olarak murabaha sendikasyonlarında, talep edilen finansman kadar emtia, finansman talebinde bulunan bankaya vadeli bedelle satılır. Emtiayı alan banka emtiayı tamamen ya da parça parça satarak
istediği miktarda fon sağlamış olur.