Kredi Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Kredi’yi ele alıyoruz.

Kredi, Credit, ( الإئتمانel-İ’timân) Nedir?

Mevduat Bankalarının nakdi ve gayrinakdi kredi işlemleri, satın aldıkları tahvil ve bonolar, verdikleri borçlar, vadesi geçmiş nakdi alacakları, ters repo işlemlerinden doğan alacakları, vadeli döviz işlemlerinden doğan alacaklarıdır. Kalkınma ve yatırım bankalarının finansal kiralama işlemlerinden doğan alacaklarıdır. Katılım bankalarının taşınır ve taşınmaz mal ve hizmet bedellerinin ödenmesi suretiyle (bk. Finansal Alım Satım, Murâbaha) veya kâr ve zarar ortaklığı yatırımları, taşınmaz, ekipman veya emtia temini veya finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı, ortak yatırımlar veya benzer yöntemlerle sağladıkları finansmanlar Bankacılık Kanunu’na göre kredi sayılır. Dolayısıyla kredi yalnızca faizli nakdi borç vermek değil, finansman niteliği taşıyan hemen her türlü işlemin adıdır.