Konşimento Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Konşimento’yu ele alıyoruz.

Konşimento, Bill of Lading, ( بوليصة الشحنBulisatü’ş-Şahn) Nedir?

Taşıma senedidir. Üzerinde yükleyici, alıcı ve ihbar merci bilgileri başta olmak üzere söz konusu ticâri işlemle ilgili her türlü bilginin yer aldığı ve gemiye teslim edilen mala karşılık verilen kıymetli evraktır. Hava yolu taşıma senedi (air waybill), karayolu taşıma senedi (cmr consignment note) ve demiryolu hamûle senedi gibi belgeler
de bir nevi konşimento gibidir.