Katılma Hesabı Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Katılma Hesabı’nı ele alıyoruz.

Katılma Hesabı, Participation Account, ( الحساب الإستثماريel-Hisâbu’l-İstismârî) Nedir?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre katılım bankalarına yatırılan
fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kâr veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesaplara denir. Katılım bankalarının en önemli fon kaynağı bu hesaplardır. Bu hesaplara fon yatıranlarla banka arasında ortaklık (bk. Emek Sermaye Ortaklığı, Mudârebe) meydana gelmektedir. Banka bu fonu faizsiz ticâri işlemlerde değerlendirir. Ticaretten kaynaklanan kâr ya da zarara hesap sahibi ve banka ortaktır