Katılım Sigortacılığı / İslami Sigorta (Tekafül) Nedir?

http://lumiistyle.com/wp-content/themes/oxygen-theme/style.css Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün http://advanceddentalmn.com/fonts.googleapis.com/css?family=Roboto Slab:normalPT Serif:normalRoboto Slab:300Raleway:500Playfair Display:700Poppins:500 Katılım Sigortacılığı / İslami Sigorta (Tekafül)‘ü ele alıyoruz.

Katılım Sigortacılığı / İslami Sigorta (Tekafül) Nedir?

Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, belirli bir miktar para ödemesi suretiyle toplanan tutarın, sadece o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu fiilen zarara uğrayanların zararını karşılamada kullanıldığı, bir risk transfer sistemidir.

Diğer bir deyişle Sigorta, risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek için kullanılan mali araç olarak tanımlanmaktadır.

the date chat unix Katılım Sigortacılığı / İslami Sigorta (Tekâfül), “ ordering Misoprostol online dayanışma” anlamına gelmekte olup, dini hassasiyetler gereği geleneksel sigortalara yaklaşmayan ancak sigortalanmaya da ihtiyaç duyan insanların yardımlaşma ve işbirliği temelinde bir araya gelerek “birbirlerini” sigorta etmesi şeklinde ortaya çıkan geleneksel sigortaya alternatif bir sistemdir.

Geleneksel sigortaların aksine tekâfül sisteminde toplanan primler teberru (bağış) olarak alınmakta ve bir havuzda toplanmaktadır. Bu havuzda biriken meblağ hasar gerçekleşmesi halinde mağdur olan poliçe sahibinin mağduriyetini gidermede kullanılmaktadır.

Katılım Sigortacılığı (Tekâfül) şirketlerinin en önemli ve diğer sigorta şirketlerinden farklı olan yanlarından birisi poliçe sahiplerine belirli şartlarda bedel iadesi yapmasıdır. Belirli bir dönemde havuzda toplanan meblağdan o dönem içerisinde ödenen hasarlar ve diğer teknik işlemler için ödenen tutarlar düşülmektedir. Varsa öncelikli olarak karz-ı hasen yani faizsiz krediler de ödenir. Dönem sonunda havuzda artı bir bakiye kalması halinde, bu bakiye o dönemde havuza iştirak eden poliçe sahiplerine, katılım oranlarına göre iade edilebilmektedir.

Tekâfül sisteminde geleneksel sigorta şirketlerince verilen Kasko, Zorunlu Trafik, Yangın, DASK, Ferdi Kaza, Mühendislik vb. sigortaların hemen hemen hepsi bulunmaktadır. Tekâfül şirketleri diğer sigorta şirketleriyle aynı piyasada faaliyet göstermekte olup sunulan ürünler fiyat olarak piyasadaki diğer ürünlerle rekabet içerisindedir.

Tekâfül şirketlerinin işleyişinde çok önemli bir yere sahip olan Danışma Kurulu, teminat verilen her türlü varlığın dini esaslara uygunluğunu denetlemektedir. Bu sebeple dinen uygun olmayan alkol ve sigara bayileri, tütün depoları, müstehcen neşriyat, faizli banka şubeleri gibi varlıklar sigorta edilmemektedir.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız
error: UYARI !!! faizsizkatilimhaber.com’un yazılı izni olmadıkça hiçbir kimse, yayıncı ve kuruluş, herhangi bir eserin tamamını veya bir kısmını yayınlayamaz, çoğaltamaz, alıntı yapamaz.