Kabz Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Kabz‘ı ele alıyoruz.

Teslim, Kabz, ( القبضel-Kabz) Nedir?

Bir akitte bedellerin akdin taraflarınca teslim alınması demektir. Teslim, hakiki olabileceği gibi hükmî de olabilir. Yani teslim, hak sahibine varlığın bizzat verilmesi, hak sahibinin vekiline verilmesi, hak sahibinin banka hesabına yatırılması, hak sahibinin varlığa ulaşması önündeki engellerin kaldırılması ve hak sahibine varlıkta tasarruf imkanı verilmesi gibi usullerle yapılabilir.

Diğer bir deyişle Kabz; satın alınan bir malı teslim almak ve malın bedelini satıcıya vermektir. Kabz ikiye ayrılır:
Gerçek kabz malın el ile alınmasıdır. Market alışverişlerinde aldığımız malları gerçekten kabzetmiş oluruz.
Hükmi kabz ise satın aldığımız mal ya da sattığımız malın bedeli üzerinde tasarrufta bulunabilme imkanı elde etmemizdir. Bu durumda malı ya da bedelini elimize almamaktayız, ancak bunlar üzerinde tasarruf hakkı elde etmekteyiz. Örneğin sattığımız malın bedelinin banka hesabımıza kaydedilmesi ve satın aldığımız arsayı görmediğimiz halde tapusunu devralmamız böyledir.