Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Finansal Kiralama (Leasing)‘i ele alıyoruz.

Finansal Kiralama, Leasing, ( الإجارة المنتهية بالتمليكel-İcâre el-Müntehiye bi’tTemlîk) Nedir?

Finansal kiralama sözleşmesine dayalı olarak, yetkilendirilmiş bir kiralayan tarafından, bir malın mülkiyetinin kira süresi sonunda kiracıya devredilmesini amaçlayan ve kiracıya kira süresi sonunda malın rayiç bedelinden düşük bir bedelle malı satın alma hakkı tanıyan kiralama işlemine finansal kiralama denir. Her ne kadar işlem kiralama ismiyle anılsa da ‘leasing’in adi kira ve satımdan oluşan mürekkep bir akit, önce kira sonra satım, vadeli satım ve yeni bir akit türü olduğu konusunda İslam hukukçularının farklı değerlendirmeleri vardır. Bu konudaki görüş farklılığı leasing sözleşmelerinde tarafların birbirlerine karşı ileri sürdükleri şartların sıhhatiyle ilgili değerlendirmeleri etkilemektedir.