Faizsiz Borç Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Faizsiz Borç‘u ele alıyoruz.

Faizsiz Borç, Karz-ı Hasen, Benelovent Loan, ( القرض الحسنel-Karzu’l-Hasen) Nedir?

Faizsiz tüketim ödüncü demektir. Borçlanma ihtiyacı duyan bir kişiye para ya da piyasada emsali bulunan (mislî) bir varlığı borç vermek ve bu borç işlemi sebebiyle menfaat sağlamamaktır. Para borçlarında alacaklı taraf, borçluluk döneminde gerçekleşen enflasyon kadar bir farkın da alacaklısı olur.