Faizsiz Bankacılık Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Faizsiz Bankacılık’ı ele alıyoruz.

Faizsiz Bankacılık, Interest Free Banking, ( البنك غير الربويel-Benk Ğayru’rRibevî) Nedir?

İslâm hukukuna göre faizsiz sayılan işlemlerle fon toplayıp yine faizsiz işlemlerle gelir sağlayan bankacılıktır. İslâm hukukunda ticâri yöntemlerle fon toplamak ve yine ticaretten gelir elde etmek uygun bulunduğu için faizsiz bankacılık uygulamalarında gelir elde etmek amaçlı işlemler faizsiz ticâri çerçevenin dışına çıkmaz.