Enflasyon Farkı Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Enflasyon Farkı’nı ele alıyoruz.

Enflasyon Farkı, Inflation Difference ( فروق التضخمFurûku’t-Tadahhum) Nedir?

Borç akdinin gerçekleştiği dönem ile borcun ödendiği dönem arasında enflasyon sebebiyle parada gerçekleşen değer kaybına denilir. İslâm hukukçuları özellikle tüketim ödüncü (karz) alan borçluların ya da borcunu vadesinde ödemeyen mütemerrit borçluların borcu öderken borçlu kaldığı dönemdeki enflasyon sebebiyle oluşan değer kaybını telafi etmelerinin gereğine işaret etmişlerdir. Katılım Bankaları tüketim ödüncü (karz) verdikleri müşterilerinden borçluluk döneminde gerçekleşen enflasyon farkını talep etmeleri İslam hukuçularınca uygun görülür.