Emek Sermaye Ortaklığı Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Emek Sermaye Ortaklığı‘nı ele alıyoruz.

Emek Sermaye Ortaklığı, Mudârebe, Mudarabah, ( المضاربةel-Mudârebe), ( القراضel-Kırâz) Nedir?

Sermaye sahibiyle işletme kabiliyetine sahip tarafın bir taraftan sermaye diğer taraftan işgücü (emek) olmak üzere ortaklık kurmasıdır. Bu ortaklıktan doğacak kâr tarafların aralarında yaptıkları sözleşmeye göre paylaşılır. Zarar ise işletmecinin kasıt, kusur ve sözleşme şartlarına aykırı davranışı yoksa sermayeden karşılanır. Örneğin, Katılım Bankalarında açılan katılma hesaplarında böylesi bir ortaklık söz konusudur.