Emanet Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Emânet‘i ele alıyoruz.

Emânet, Amanah, ( الأمانةel-Emâne) Nedir?

Güven, itimat ve emniyet demektir. Mecelle’de emânet, “Emin ittihaz olunan kimse nezdinde bulunan şeydir” (md.
762) diye tarif edilir. Yani güven duyulan bir kimseye bırakılan varlık emânet adını alır. Mesela kiraya verilmiş ev ve araba kiracının elinde emânettir, ortaklar şirket varlıklarında birbirlerine karşı emin sıfatı taşırlar, arabayı ödünç almış kimse elinde araba emânettir, arkadaşa emânet bırakılan para onun elinde emânettir. Emânet edilen şey karşı tarafın elindeyken yok olduğu ya da zarar gördüğü takdirde kendisine emânet edilen kişinin kasıt, kusur, ihmal ve haksız tasarruf gibi davranışları yoksa tazmin etmesi istenemez.