Belirsizlik, Garar Nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Belirsizlik, Garar‘ı ele alıyoruz.

Belirsizlik, Garar, Uncertainty, ( الغررel-Ğarar) Nedir?

Bilinmezlik, meçhuliyet, kapalılık ve muğlaklık demektir. İslâm hukukunda akit ve tasarruflarda akdin unsur ve şartlarında mevcut bilinmezlik hukûki tasarrufun sıhhatine engel teşkil eder. Çünkü bilinmezlik tarafların rızasına mani olmakta ve beklenmeyen sonuçlar ise çoğu kez anlaşmazlıklar doğurmaktadır. Her akitte az ya da çok bir
miktar belirsizlik olur. Örfen insanların önemsiz saydığı bilinmezlikler akdin sıhhatine engel olmaz.

Örneğin bir daire satın alınırken binanın temellerinin incelenmesi genelde söz konusu olmaz. Hâlbuki temeller hakkındaki bilgisizlik aslında bir nevi garardır. Ayrıca insanların günlük hayatlarını ve ticaretlerini sürdürebilmeleri için belirsizlik içeren akitlere ihtiyacı varsa yine belirsizliklerin akdin sıhhatine etkisi azalır.

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız
error: UYARI !!! faizsizkatilimhaber.com’un yazılı izni olmadıkça hiçbir kimse, yayıncı ve kuruluş, herhangi bir eserin tamamını veya bir kısmını yayınlayamaz, çoğaltamaz, alıntı yapamaz.