Akit nedir?

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü’nde bugün Akit’i ele alıyoruz.

Akit, Contract, العقد (el-Akd) Nedir?

Sözleşme, mukavele, kontrat. Mecelle akdi, “Tarafeynin bir husûsu iltizam ve teahhüt etmeleridir ki icab ve kabûl irtibatından ibârettir” (md. 103) şeklinde tarif eder. Yani iki (ya da daha fazla) tarafın bir şeyi yüklenmesi ve taahhüt etmesi, bunun için irade beyanlarını ortaya koymalarıdır. Buna göre hukûki sonuç doğurmak üzere izhâr edilen ve birbirine uygun olan her karşılıklı irade akittir.

Örneğin, satıcı ile müşteri arasında araç 3 alım satım akdi, kiralayan ile kiracı arasında kira akdi, ortaklar arasında ortaklık akdi ve müvekkil ile avukatı arasında vekâlet akdi yapılır.

Diğer bir deyişle ; Hukukî sonuç doğurmak amacı ile iki veya daha çok kimsenin veya kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlem, sözleşme, mukavele, kontrat.