Açık Hesap Satış Nedir?

Related Post

Faizsiz Finans ve Katılım Sözlüğü‘nde bugün Açık Hesap Satışı‘nı ele alıyoruz.

Açık Hesap Satış, İsticrâr, Bai’ ul istijrar, ( بيع الإستجرارBey’u’l-İsticrâr) Nedir?

Satıcıdan belirli bir süreç içerisinde satın alınan malların ve hizmetlerin bedelinin belirlenmemiş ancak tahmin edilebilen bir vadede ödenmesi işlemidir. Genellikle aralarında sürekli alım satım ilişkisi olan taraflar arasında güven tesis edilmiş olduğundan ve her alımda ödeme yapmanın iki taraf için de doğuracağı zorluklardan ya da bunun zaten imkânsız olmasından dolayı açık hesap satış yapılmaktadır.

Bugün faturalı sistemle işleyen elektrik, su, doğalgaz ve iletişim türü mal ve hizmetlerin hepsinde açık hesap satış söz konusudur. Aralarında sürekli ticaret bulunan firmalara Katılım Bankalarının vekâletiyle finansman sağlamak amacıyla kullanılabilecek bir yöntemdir.

Son Haberler